Անդրե Ժիդ – «Նեղ դուռը»

…«Այդ առավոտյան շատ մարդ չկար փոքրիկ մատուռում: Պաստոր Վոթյեն որպես աղոթքի նյութ, անշուշտ, միտումնավոր, ընտրել էր Հիսուսի հետևյալ խոսքերը. «Ջանացեք մտնել նեղ դռնով»:
Ինձնից մի քանի կարգ առաջ նստած էր Ալիսան: Տեսնում էի նրա կիսադեմը, նայում ակնակապիշ, այնպիսի ինքնամոռացությամբ, որ ինձ թվում էր, թե նրա միջով էի խելահեղորեն ուկնդրում ամեն բառ:
«… ու քչերն են դրանք գտնում», – ավարտում էր պաստոր Վոթյեն: Նա բացատրում էր, ինչպես գտնել նեղ դուռը… «քչերն են գտնում…» – Ես կլինեմ նրանց մեջ…»

Այլ.
http://lit-bridge.com/4792/%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D6%80%D5%A5-%D5%AA%D5%AB%D5%A4-%D5%A1%D6%80%D5%BE%D5%A5%D5%BD%D5%BF%D5%AB-%D5%A5%D5%A6%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%A5%D6%80%D5%A8/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s